Nagoya, Japan

Gifu Tramway

JR Central (Tokai)

Meitetsu: Nagoya Railway

Nagoya Metro/Subway

Others

Setoden: Meitetsu Seto Line

Shizuoka

Toyohashi Railway (Toyotetsu / Houtetsu)