Tokyo Metro

Fukagawa Depot

Ginza Line

Hibiya Line

Kokkaigijido Mae

Marunouchi Line

EMU Series 01

Hibiya Line, Series 03

Tozai Line, Series 05

Tozai Line, Series 05N

Tozai Line, Series 07

Hanzomon Line, Series 08

Fukutoshin Line, Series 10000

Chiyoda Line, Series 16000

Chiyoda Line, Series 5000

Chiyoda Line, Series 6000

Yurakucho Line, Series 7000

Hanzomon Line, Series 8000

Tokyo Metro, type 9000

Asakusa Station

Namboku Line

Saitama Railway

Toyo Railway