Kyoto Metro

Kyoto Subway, Karasuma Line

Kyoto Subway, Tozai Line